De innovatie-inkomensaftrek 101

Om je bedrijf te helpen om voorop te blijven lopen op het gebied van R&D, biedt Vlaanderen toegang tot een uitgebreide fiscale aftrekregeling die van toepassing is op de netto-inkomsten uit innovatie. Maak kennis met de innovatieaftrek.

Aftrekbaarheid tot 85%

Het algemene principe achter de innovatie-inkomensaftrek? Tot 85% van het netto-inkomen van een Vlaamse onderneming uit innovatie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectief belastingtarief van 5,10%.

Breed toepassingsgebied

De stimulans heeft betrekking op innovatie-inkomsten uit:

 • patenten;
 • kwekersrechten;
 • weesgeneesmiddelen;
 • gegevens en/of marktexclusiviteit;
 • auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s (software) en meer.

Daarnaast kunnen nu ook compensaties voor de schending of overdracht van intellectuele eigendomsrechten deel uitmaken van het toepassingsgebied.

Als er geen gebruik van wordt gemaakt, kan de innovatie-inkomstenaftrek worden overgedragen naar de volgende boekjaren.

Toonaangevende R&D-hub

Naast de innovatie-inkomensaftrek zijn er nog een aantal andere stimulansen die Vlaanderen doen opvallen als een toonaangevend R&D-hub binnen Europa. Deze omvatten:

 • de loonbelastingstimulans voor O&O – bedrijven in Vlaanderen kunnen tot 80% van de bedrijfsvoorheffing voor academisch personeel en onderzoekers recupereren;
 • het belastingkrediet voor O&O-investeringen – 13,5% van de investeringswaarde (in één keer) of 20,5% van de jaarlijkse afschrijving (gespreid).

Wat kwalificeert als innovatie-inkomsten?

 • arm’s length-licentievergoedingen;
 • ingebedde royalty’s (inkomsten die zijn inbegrepen in de verkoopprijs van innovaties waarvan uw bedrijf zowel eigenaar is van de IP als de commerciële activiteit beheert);
 • wettelijke schadevergoedingen ontvangen voor IP-inbreuken;
 • IP-inkomsten uit procesinnovatie;
 • meerwaarden (indien ze betrekking hebben op een vast actief dat in het vorige belastbare tijdperk is gecreëerd of 24 maanden van tevoren is verworven).

Hoe wordt de aftrek berekend?

De innovatie-inkomensaftrek is van toepassing op het netto-inkomen: het bruto-IP-inkomen minus de lopende uitgaven voor de ontwikkeling van het IP-actief. De volgende elementen zijn opgenomen in die uitgaven en dienen te worden afgeleid uit het bruto-inkomen:

 • uitgaven voor het verwerven van IP-rechten;
 • gerelateerde O&O-uitgaven;
 • uitgaven voor uitbesteding van O&O aan verwante of niet-verbonden partijen;
 • uitgaven van het voorgaande jaar in boekjaren die eindigen na 30 juni 2016 – u kunt er echter voor kiezen om de recuperatie van deze uitgaven te spreiden over een maximum van 7 jaar.

Zodra de netto-inkomsten zijn vastgesteld, wordt er een bepaalde formule gebruikt om de innovatie-inkomstenaftrek te berekenen.

Lees ook: 5 stappen die je moet volgen om zelf je vloer te egaliseren