Categorie: Business

Waarom besteden bedrijven hun klantenservice uit?

Als het op klantenservice aankomt, telt elk telefoontje, is elke chat belangrijk en moet elke e-mail snel worden beantwoord. Het in dienst nemen van medewerkers van de klantenservice kan echter een groot deel van het budget van jouw bedrijf in beslag nemen, naast tijd en middelen.

Wij leggen uit waarom steeds meer bedrijven ervoor kiezen hun klantenservice uit te besteden.

Wat is uitbesteding van klantenservice?

Outsourcing is een gangbare bedrijfspraktijk waarbij een derde partij wordt ingehuurd voor een specifieke taak. Bij een uitbesteed klantenserviceteam werken de medewerkers in een callcenter en worden zij opgeleid om de inkomende oproepen, e-mails en andere communicatiekanalen van een bedrijf te behandelen.

Waarom besteden bedrijven hun klantenservice uit?

De manier waarop je jouw klanten behandelt, kan uiteindelijk jouw bedrijf maken of breken. Dus waarom besteden bedrijven callcenters uit? Wanneer bedrijven het te druk hebben om elk communicatiekanaal af te handelen, zoeken ze vaak hulp van derden.

Een uitstekende klantenservice, zoals de Gamma klantendienst, is van cruciaal belang voor het succes van jouw bedrijf, dus is het belangrijk om voldoende tijd en middelen te besteden aan het bereiken van klanttevredenheid.

Wat zijn de voordelen?

De mogelijkheid om de klantenservice uit te besteden kan voor ondernemers en bedrijfseigenaren zeer voordelig zijn. Enkele van de voordelen zijn:

Kostenbesparingen

Uitbestede klantenservicediensten zijn uiterst kosteneffectief en bieden flexibele en betaalbare personeelsopties. In tegenstelling tot voltijdse interne werknemers hebben geoutsourcede werknemers geen vast salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden of zelfs kantoorruimte van jouw bedrijf nodig. Dit bespaart jouw bedrijf geld en middelen, zodat je je kunt concentreren op jouw dagelijkse activiteiten.

Dekking na sluitingstijd

Met outsourcing kun je jouw klanten gemakkelijke ondersteuning na sluitingstijd bieden, of dat nu ’s nachts, in het weekend of zelfs 24 uur per dag is.

Minder hoofdpijn

Wanneer je je geen zorgen hoeft te maken over het beantwoorden van telefoontjes en e-mails van klanten, kun je je volledig aan jouw bedrijf wijden. Jouw personeel kan productiever zijn terwijl de uitstekende klantenservice gehandhaafd blijft.

Betere technologie en middelen

De communicatie met jouw klanten is eenvoudig wanneer je gebruik maakt van outsourcing van klantenservice. Deze bureaus hebben vaak toegang tot de nieuwste technologie, opleiding en middelen die veel kleine bedrijven niet hebben om in te investeren.

Lees ook: Hoe bereid je je voor op een lange fietstocht?

3 Tips om de callcenter te verbeteren

Voor de meeste contactcentra vereiste het overleven van de eerste maanden van COVID-19 een snelle operationele reboots die begonnen met belangrijke werk-thuis-overgangen (WFH). Zelfs belastingdienst bellen zakelijk gebeurd nu meer online dan offline,

De druk om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om de werknemers te beschermen tegen het coronavirus en het behoud van de bedrijfscontinuïteit duurt voort voor de leiders van contactcentra. Terwijl het aantal oproepen, de ongerustheid bij de klanten en de stress bij de agenten nog steeds toenemen, kan wat je ooit onder controle had, nu overweldigend onbeheersbaar aanvoelen.

Tijdens de crisis hebben velen samengewerkt met leiders van contactcentra om hen te helpen de uitdagingen van deze ongekende tijden aan te gaan. Organisaties overleven niet alleen, maar beginnen het momentum te krijgen dat nodig is om op lange termijn te gedijen, hebben consequent negen beste praktijken voor contactcentra geprioriteerd die de tand des tijds kunnen doorstaan – en een wereldwijde pandemie.

Deze beste praktijken van contactcenters creëren de duurzame klantenervaringen die nodig zijn voor merken om nu en lang na het einde van deze crisis te bloeien.

Compromisloze focus op klantervaring

Een compromisloze focus op klantenervaring is de meest kritieke best practice voor elk succesvol contact center. Merken die zich onderscheiden door uitzonderlijke klantenervaringen te creëren, stijgen boven de concurrentie uit. Elke keer weer.

Dat geldt ook voor een wereldwijde pandemie. In feite is de klantervaring nog nooit zo belangrijk geweest. Een crisis biedt de unieke kans om klantinteracties te leveren die een onwankelbare loyaliteit opbouwen.

Nu is het moment om het maximale te halen uit elke interactie met de klant en loyaliteitsopbouwende klantervaringen te leveren.

Slim kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de klantervaring omdat het aangeeft waar uw team het goed doet en welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn. Uitgebreide oplossingen voor kwaliteitsbeheer in contactcentra zoals het opnemen van gesprekken van agenten, het vastleggen van bureauschermen, het evalueren van interacties met klanten en het identificeren van mogelijkheden voor coaching en opleiding om de klantentevredenheid te verbeteren.

Agenten ondersteunen en motiveren

Bedrijven over de hele wereld hebben zich tijdens de pandemie geconcentreerd op het ondersteunen en behouden van klanten. Maar veerkrachtige merken weten dat naast klanttevredenheid, het ondersteunen van hun medewerkers tijdens de angst en onzekerheid net zo belangrijk is voor de bedrijfscontinuïteit en het overleven op de lange termijn.

Als werknemers zich gesteund voelen, presteren ze beter, waardoor het gemakkelijker wordt om de bedrijfscontinuïteit tijdens een crisis te handhaven. Zorgprogramma’s voor werknemers hebben ook een langetermijneffect op de betrokkenheid, het verloop, de productiviteit, de loyaliteit en het behoud van werknemers, die allemaal meetbare financiële voordelen hebben.

Lees ook: Hoe bereid je je voor op een lange fietstocht?

3 Voordelen van traditioneel bankieren

Als je nog geen online spaarrekening hebt, mis je wat, maar misschien wil je jouw traditionele bank of kredietunie nog niet helemaal dumpen. Hoewel ze misschien ouderwets lijken, bieden filialen verschillende waardevolle diensten die je alleen mist als je ze niet meer hebt.

Voor meer informatie over traditioneel bankieren kun je terecht bij klantenservice knab.

Hier zijn een paar voordelen van traditioneel bankieren.

Vergaderingen in levende lijve

In onze virtuele wereld zijn er momenten dat het fijn is om met iemand persoonlijk om de tafel te zitten. Dit kan vooral het geval zijn bij financiële kwesties, die vaak ingewikkeld, gevoelig of beide zijn.

Internetbanken bieden klantenservice via telefoongesprekken, e-mails of andere vormen van online communicatie, maar de wachttijden kunnen frustrerend zijn. Nadat je contact hebt gehad met een vertegenwoordiger, zijn de antwoorden misschien niet zo duidelijk als je had gehoopt, en het is niet zo gemakkelijk om jouw vragen te beantwoorden. Het uittypen van vragen en antwoorden heeft zijn plaats, maar het is niet altijd de beste oplossing. Soms is het de moeite waard om naar de bank te gaan, zodat je iemand in de ogen kunt kijken, de documenten waarnaar wordt verwezen uit de eerste hand kunt zien en van lichaamstaal kunt profiteren.

Een plaats voor jouw munten

Wat moet je doen met al die munten die in jouw muntenpot belanden? Munten zijn geld, dus het is de moeite waard om ze om te zetten in een vorm die gemakkelijk te gebruiken is – of je nu van plan bent het geld uit te geven of het aan het spaargeld toe te voegen.

Het is niet haalbaar om munten naar een bank te sturen die alleen online is (als dat überhaupt al is toegestaan). Je kunt betalen om het te laten tellen bij een machine in de supermarkt, maar veel banken en kredietverenigingen accepteren nog steeds munten zonder een deel van de storting aan te nemen. Bij veel banken kun je gewoon een pot met gemengde munten afgeven en de bank de munten laten sorteren en tellen.

Notariële diensten

Sommige overeenkomsten moeten notarieel worden vastgelegd. Dat betekent dat een notaris jouw identiteit moet verifiëren en moet toezien hoe je het document ondertekent om er zeker van te zijn dat je dit vrijwillig hebt gedaan.

Per definitie kan een online bank deze persoonlijke service niet bieden, maar veel traditionele banken en kredietunies kunnen dat wel. Ze zullen het waarschijnlijk zelfs gratis doen, zolang je maar een of twee handtekeningen nodig hebt.

Net als bij veel andere diensten van bankkantoren is het niet iets wat je elke dag nodig hebt om een document te laten notariëren. Maar als je het nodig hebt, zul je het echt nodig hebben. De soorten papierwerk waarvoor een notaris nodig is, hebben meestal geen speelruimte met hun vereisten. Als je geen notaris kunt vinden, kun je de documenten niet indienen. Banken zijn niet de enige plaatsen waar je documenten notarieel kunt laten vastleggen, maar het is wel een handige plaats om het te doen.

Lees ook: Waarom is self care in 2021 zo belangrijk?

Wat is optimale belastingheffing?

Inderdaad, sinds de oudheid bestond er een soort van belastingen in de menselijke beschaving (bijvoorbeeld in het oude Egypte en het Romeinse Rijk), dus men kan gemakkelijk verwijzen naar belastingen als iets eeuwigs. Het is niet verwonderlijk dat belastingen vaak onderwerp zijn van een uitgebreide discussie over het doel, de middelen, de omvang en de gevolgen ervan. Dit geldt met name in de snel veranderende omgeving als gevolg van de technologische vooruitgang.

Wilt u de BelastingTelefoon bellen? Klik dan hier.

Waarom hebben we belastingen nodig?

Terwijl in de oudheid het doel van de belastingheffing de financiering van de oorlog was, heffen de regeringen tegenwoordig bovenop de defensiefunctie belastingen om de middelen voor de levering van vele openbare goederen en diensten (waaronder de openbare orde, de openbare infrastructuur, het onderwijs en de gezondheidszorg) te verhogen.

Ondanks het feit dat het begrip belastingheffing vrij oud is, zijn de belastingen in hun moderne vorm slechts ongeveer 200 jaar oud – de eerste moderne inkomstenbelasting werd in 1799 in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd, terwijl de regering in de VS in 1861 de eerste persoonlijke inkomstenbelasting oplegde. Terwijl in het begin van de 20e eeuw de grootste industriële economieën van de wereld minder dan 10% van het BBP aan belastinginkomsten inden, hamsteren sommige geavanceerde economieën tegenwoordig meer dan 40% van het BBP. Een dergelijke grote variatie in belastingen en de omvang van de overheid in de wereld kan worden verklaard door de verschillende voorkeuren en behoeften van de samenleving op het gebied van de levering van goederen en diensten die aan de bestaande beperkingen onderhevig zijn. In veel Europese landen betalen burgers relatief hoge belastingen en in ruil daarvoor ontvangen zij veel openbare goederen en diensten die niet beschikbaar zijn in de landen met lage belastingen. Aan de andere kant zijn er regeringen die onvoldoende capaciteit hebben om voldoende belastingen te innen om de levering van publieke goederen die de samenleving nodig heeft, te financieren.

De verschillen in belastingsamenstelling en -inkomsten tussen de landen zijn afhankelijk van de doelstellingen van de overheid en haar capaciteit om de belastingen efficiënt te innen. Volgens het onderzoek van het IMF hebben landen met de laagste corruptieniveaus gemiddeld 4% van het BBP meer aan belastinginkomsten geïnd dan landen met hogere corruptieniveaus.

Wat is optimale belastingheffing?

Er is veel theoretisch onderzoek gedaan naar het heffen van belastingen met optimale resultaten. De optimale belastingtheorie is in feite een poging om het probleem op te lossen om een sociale welzijnsfunctie te maximaliseren die onderhevig is aan een aantal beperkingen (economische, politieke, informatieve, enz.). Zo is de minst verstorende en voor de fiscus meest geprefereerde vorm van belasting een forfaitaire belasting, die een vast bedrag is dat uniform wordt toegepast op alle belastingplichtigen. Een forfaitaire belasting maakt echter geen onderscheid tussen de rijken en de armen en wordt als onrechtvaardig beschouwd. In het echte leven hebben verschillende mensen verschillende mogelijkheden om te betalen en ook binnen één samenleving zijn er verschillende opvattingen over hoeveel de overheid aan de burgers zou moeten geven en hoeveel belastingen ze zou moeten heffen. Zo zijn er, behalve de maximalisering van de inkomsten, nog andere overwegingen voor het formuleren van een goed belastingbeleid.

Belastingen hebben wel degelijk gevolgen voor het gedrag van de economische actoren en verminderen de welvaart van degenen die de grootste belastingdruk dragen. Een optimaal belastingstelsel moet dus de negatieve effecten op het welzijn en de productiviteit van de belastingbetalers minimaliseren, de positieve verdelingseffecten maximaliseren en corrigeren voor marktfalen (zo wordt bijvoorbeeld belasting op alcohol- en tabaksgebruik genoemd om de consumptie van die producten te beperken, omdat ze negatieve effecten hebben op de menselijke gezondheid en productiviteit; hetzelfde geldt voor verontreinigingsbelastingen en benzinebelastingen). Met andere woorden, het moet aan bepaalde beginselen voldoen.

Lees ook: Wat doet een dierenarts?

Voordelen voor uw bedrijfsgroei door het uitbesteden van klantenservice

In tegenstelling tot de voordelen van klantenservice zijn er andere nadelen verbonden aan de integratie van klantenservice in uw bedrijf. Het is aan de manier waarop u er gebruik van maakt. Laten we dus, in plaats van ons hoofd naar de negatieve kant te draaien, eerst een blik werpen op de voordelen van de klantenservice van een webshop:

Minder gemiste kansen

Een klant kan snel zurig worden op een provider als deze niet makkelijk te bereiken is. De kans is groot dat als een potentiële klant contact met u opneemt en u bent niet beschikbaar, hij of zij gewoon doorgaat naar iemand anders.

Het benaderen van zaken vanuit een klant-behoeftenbenadering betekent dat er altijd een effectieve communicatielijn is. Bijvoorbeeld, de online vertaaldienstverlener Day Translations heeft teams in verschillende tijdzones, wat betekent dat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn om te reageren op vragen van klanten.

Als u daar geen budget voor heeft, kan een overnight call service of automatische e-mailrespons de klant helpen zich gewaardeerd te voelen en betekent dit dat u geen enkel bedrijf van nieuwe of bestaande klanten zult missen.

Verhoogt de loyaliteit van de klant

Gemiddeld is het zeven keer duurder om een nieuwe klant aan te trekken dan om aan een bestaande klant te hangen. Onderzoek wijst uit dat bestaande klanten meer uitgeven per verkoop en meer openstaan voor andere diensten, die mogelijkheden bieden voor up-selling.

Het is dus logisch dat u uw klanten een goede reden geeft om bij u te blijven, vooral in een branche die zich leent voor herhaling.

Het niveau van de klantenservice die u aanbiedt kan een doorslaggevende factor zijn in het winnen van uw klanten op de lange termijn. Als de klant in het verleden tevreden is geweest met uw service, is de kans groot dat ze bij u blijven in plaats van de moeite te nemen om een andere aanbieder te vinden.

Leidt tot doorverwijzing

Verwijzingen zijn zeer waardevol omdat ze zakelijke kansen vertegenwoordigen die geen investering van uw kant vereisen. Het bieden van een goede klantenservice is een van de meest effectieve manieren om doorverwijzingen te genereren, omdat mensen helemaal niet bang zijn om hun goede (en slechte) ervaringen met betrekking tot de dienstverlening te delen.

Onderzoek toont aan dat de typische ongelukkige klant tussen 9 en 15 mensen vertelt over hun ervaring, wat de reputatie van een lokaal bedrijf snel kan aantasten. De andere kant van de medaille is dat gelukkige klanten ongeveer 6 mensen vertellen, en meer als ze een lange termijn klant zijn.

De tevredenheid van uw klanten als prioriteit stellen leidt steevast tot een positieve mond-tot-mondreclame, wat een uitstekende vorm van marketing is.

Helpt kleinere bedrijven concurrerend te blijven

Kleine bedrijven kunnen het moeilijk hebben om te concurreren met bedrijven met grote budgetten, grote teams en flexibelere prijzen. Het aanbieden van een geweldige klantenservice is echter iets waar een klein bedrijf zich aan kan verbinden. Het geeft zijn klanten een ervaring die je gewoonweg niet kunt krijgen bij een groot bedrijf.

Klanten houden van het gevoel van vertrouwdheid, waarbij medewerkers de klanten persoonlijk kennen en op de hoogte zijn van hun behoeften. Bij grote bedrijven is dit niet altijd mogelijk. Waar er veel verschillende afdelingen zijn en een klant elke keer weer met een andere persoon te maken kan krijgen.

Als een klant tevreden is met de klantenservice die u hem of haar geeft. Dan wordt het andere element ondergeschikt aan de prioriteitenlijst.

Lees ook: Wat is optimale belastingheffing?

4 tips om je linkbuilding te verbeteren

De wereld van SEO blijft veranderen, en hoewel het soms frustrerend kan zijn, is het aan webmasters en SEO’s om te leren rollen met die veranderingen. Dus als mensen je vertellen dat linkbuilding dood is, haal dan diep adem en raak niet in paniek. Linkbuilding is absoluut niet dood. Linkbuilding uitbesteden is tot op het heden nog steeds een van de belangrijkste dingen om te doen om je business staande te houden.

4 Tips voor linkbuilding en een veilige en gelukkige toekomst

Kwaliteitsinhoud

Het wordt steeds weer gezegd, maar het moet herhaald worden. Het creëren van inhoud van hoge kwaliteit die waarde biedt aan de online gebruiker zal natuurlijk kwaliteit, Google goedgekeurd, links aantrekken. Dit zal ook “link verdienen” creëren. Als je doorgaat met het doorzetten van hoge kwaliteit content, zal het uiteindelijk opvallen en zal jouw linkbuilding in de auto-pilot modus gaan.

Minder is meer

In de nieuwe wereld van linkbuilding is minder zeker meer. Een paar links van een klein aantal hoge kwaliteit websites is veel waardevoller dan een groot aantal links van lage kwaliteit spammy sites. Het is de kwaliteit boven de kwantiteit die de linkbuilding race zal winnen. Focus op diepe links bij het nastreven van hoge kwaliteitssites.

Houd het relevant

Google verwacht dat jouw inkomende en uitgaande links relevant zijn. Met andere woorden, die links zouden moeten verbinden met andere websites die een directe, en natuurlijke, verbinding hebben met jouw niche-industrie. Als je bijvoorbeeld een website voor het plannen van een bruiloft hebt, is een link naar een cateringservice zinvol. Linken naar een fly by night farmaceutisch bedrijf heeft geen zin.

Investeren in Social Media

Social media-platforms zullen de komende jaren steeds belangrijker worden. Hoewel Facebook ‘likes’ en ‘shares’ niet noodzakelijkerwijs tellen als links, bieden ze wel een manier om jouw boodschap te verspreiden, de zichtbaarheid van jouw merk te verbeteren en de aandacht te vestigen op jouw primaire website. Content die via sociale media wordt gedeeld, verbetert natuurlijk de online zichtbaarheid van een website en zal meer slagkracht hebben dan honderd zwarte hoedenlinks op een laag niveau.

Lees ook: Dingen die je moet weten voordat je geld doneert

 

De voor- en nadelen van de staatsbelasting

Het betalen van belastingen is een noodzakelijk onderdeel van het leven in de moderne samenleving omdat overheden afhankelijk zijn van belastinginkomsten om zaken als openbare diensten, infrastructuur en welzijnsprogramma’s te leveren. De federale overheid heft belastingen op inkomsten die variëren van 10% – 37%, afhankelijk van hoeveel geld je verdient. Staatsoverheden kunnen je ook inkomstenbelasting laten betalen bovenop wat de federale overheid in rekening brengt.

Heb je hulp nodig met je belastingzaken? Klik dan hier voor telefoonnummer belastingdienst.

Vermindering van andere belastingen

Inkomstenbelastingen zijn slechts een van de verschillende soorten belastingen die overheden kunnen heffen om de middelen te verzamelen die ze nodig hebben om werknemers te betalen en diensten te verlenen. Wanneer een staat inkomstenbelastingen in rekening brengt, vermindert dit de noodzaak om belastinginkomsten te innen met behulp van andere methoden, zoals omzetbelasting, onroerendgoedbelasting en accijnzen.

Economische implicaties

De inkomstenbelasting van de staat haalt geld uit de zakken van de gemiddelde werknemer, wat mogelijk negatieve economische gevolgen kan hebben. Wanneer mensen minder besteedbaar inkomen hebben, hebben de consumentenbestedingen de neiging om te dalen, waardoor de omzet van bedrijven afneemt. Als bedrijven een trage verkoop hebben, kunnen ze gedwongen worden om werknemers te ontslaan of helemaal te sluiten. Overheden bieden soms belastingvoordelen of -kortingen aan in moeilijke economische tijden om de negatieve invloed die de inkomstenbelasting op de economische activiteit kan hebben, te verlichten.

Belastingrendementen

Het betalen van inkomstenbelasting kan ingewikkelder zijn dan het betalen van andere soorten belastingen, omdat het bedrag dat u verschuldigd bent kan variëren op basis van uw jaarinkomen, burgerlijke staat en andere factoren. Als uw staat een inkomstenbelasting oplegt, kan het zijn dat u een aangifte voor de inkomstenbelasting van de staat moet indienen om er zeker van te zijn dat u het juiste bedrag betaalt. Het indienen van een staatsaangifte kost tijd en kan u geld kosten.

Lees ook: De belangrijkste voordeel van het omarmen van duurzaamheid en groene productie

De belangrijkste voordeel van het omarmen van duurzaamheid en groene productie

Het omarmen van duurzame en groene principes is niet alleen een trend. Het cultiveren van duurzame en groene praktijken helpt organisaties om efficiënter, concurrerender en winstgevender te worden. Het is meer dan alleen “een goede zaak om te doen”. Fabrikanten realiseren zich de vele praktische financiële voordelen op korte en lange termijn voor het doorvoeren van milieubewuste verbeteringen.

Het verschil tussen duurzaamheid en “Going Green

Going Green” is niet hetzelfde als duurzaamheid, al zijn ze wel verwant. Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, wordt groen vaker geassocieerd met een enkelvoudig product of proces. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van een specifieke bewerking zodat deze niet schadelijk is voor het milieu of het creëren van een product dat volledig is gemaakt van gerecyclede materialen.

Duurzaamheid wordt meestal meer geassocieerd met de holistische aanpak van een organisatie; er wordt rekening gehouden met het hele productieproces en de logistiek. Zo kun je bijvoorbeeld een groen product kopen dat gemaakt is van gerecyclede goederen. Als dat product echter in het buitenland wordt gemaakt en er milieuschadelijke methoden worden gebruikt om dat product naar Nederland te vervoeren, dan zou dit niet in overeenstemming zijn met duurzame principes.

In de productiewereld is het voordelig om je te richten op zowel groen als duurzaamheid. Hoewel gerichte verbeteringen gunstig kunnen zijn voor je bedrijf, maximaliseert het kijken naar het “grotere geheel” de voordelen van een milieufocus.

Neem voorbeeld aan Rotterdammer Vincent van Zon, Vincent houdt zich al jaren lang bezig om duurzaamheid te integreren in zijn bedrijf “Mothership”. Hierbij probeert hij kunst en duurzaamheid te combineren.

Lees hier één van de belangrijkste voordelen om duurzaamheid en groen te omarmen om een positieve invloed te hebben op jouw organisatie:

Reduceer de energiekosten

De kosten van energie en water zijn voor de fabrikanten een grote zorg. Door zich te richten op verbeteringen kunnen deze kosten worden verlaagd. Vaak worden deze verbeteringen gerealiseerd als een jaarlijkse besparing in plaats van een snellere kostenbesparing op korte termijn.

Door over te schakelen op energiezuinige verlichting en de verlichtingsniveaus aan te passen aan uw productieschema, kun je jouw elektriciteitskosten op lange termijn verlagen. Regelmatige inspecties van de apparatuur zullen ook gunstig uitpakken. Lekken van luchtcompressoren kan bijvoorbeeld energieverspilling zijn en de kosten verhogen. Het veranderen van de manier waarop je jouw producten en benodigdheden verpakt, kan zorgen voor kostenbesparingen en ruimte vrijmaken in jouw bedrijf. Zonne- en windenergie zal, samen met energie-efficiënte apparatuur en machines, de maandelijkse energierekening sterk doen dalen. Het implementeren van strategieën zoals recycling en papierloos werken zal ook besparingen opleveren op de leveringskosten. Duurzaamheid kan jouw bottom-line verbeteren.

Lees ook: Hoe kun je profiteren van het volgen van lessen bij een professionele rijschool?